NPGZ

Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg is een bestuurlijk overleg op strategisch niveau en organisatie-overstijgend. Naast de onderlinge uitwisseling van kennis, ervaringen, dilemma's op bestuurlijk niveau willen zij gezamenlijk bijdragen aan het initiëren en/of het stimuleren van een goed antwoord op vraagstellingen en lacunes in de gehandicaptenzorg in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe 

De deelnemers aan het platform bieden elk vanuit de eigen kleur en expertise ondersteuning op het gebied van opvoeding, wonen, werken, dagbesteding, behandeling en vrijetijdsbesteding aan mensen met een beperking.

Ketenzorgprojecten en/of netwerken
Het NPGZ heeft enkele ketengroepen en samenwerkingsverbanden geïnitieerd.

› Overzicht ketenzorgprojecten 

Zorgaanbieders

Bij het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg zijn meer dan 20 organisaties aangesloten die in de drie noordelijke provincies zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. Deze zorgaanbieders voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van zorg. 

De leden van het platform stellen de zorgvrager centraal en willen, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid, samenwerken aan de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.  
  
 

NPGZ, gemeenten en zorgkantoren

Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ) is overleg- en gesprekspartner voor gemeenten en zorgkantoren in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor inwoners met een beperking.

De zorgaanbieders, gemeenten en zorgkantoren staan voor eenzelfde opgave: binnen de kaders van de Jeugdwet, de Wmo en de WLZ een sluitend, effectief en betaalbaar ondersteuningsaanbod ontwikkelen voor mensen met een beperking.

 
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN
NPGZ. Overleg en samenwerking van zorgaanbieders voor mensen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.