NPGZ

Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg is een bestuurlijk overleg op strategisch niveau en organisatie-overstijgend. Naast de onderlinge uitwisseling van kennis, ervaringen, dilemma's op bestuurlijk niveau willen zij gezamenlijk bijdragen aan het initiëren en/of het stimuleren van een goed antwoord op vraagstellingen en lacunes in de gehandicaptenzorg in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe 

De deelnemers aan het platform bieden elk vanuit de eigen kleur en expertise ondersteuning op het gebied van opvoeding, wonen, werken, dagbesteding, behandeling en vrijetijdsbesteding aan mensen met een beperking.

Ketenzorgprojecten en/of netwerken
Het NPGZ heeft enkele ketengroepen en samenwerkingsverbanden geïnitieerd.

› Overzicht ketenzorgprojecten 

Zorgaanbieders

Bij het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg zijn meer dan 20 organisaties aangesloten die in de drie noordelijke provincies zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. Deze zorgaanbieders voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van zorg. 

De leden van het platform stellen de zorgvrager centraal en willen, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid, samenwerken aan de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.  
  
 

Corona

Actuele ontwikkelingen m.b.t. gehandicaptenzorg en corona

Kijk voor actuele ontwikkelingen aangaande corona en gehandicaptenzorg op de website van de VGN.

Concrete maatregelen van zorgkantoren voor zorgaanbieders langdurige zorg (24 maart 2020, bron ZN)

Zorgkantoren zien een enorme extra inzet, toewijding en flexibiliteit van zorgverleners in de langdurige zorg. De impact van het coronavirus op het werk van deze zorgprofessionals is erg groot. Zij verlenen zorg aan een van de meest kwetsbare groepen mensen van onze samenleving. Zorgkantoren vinden het belangrijk dat aanbieders van langdurige zorg zich in deze bijzondere omstandigheden maximaal kunnen richten op het veilig leveren van deze zorg. Daarom willen zorgkantoren eventuele zorgen over de financiële positie voorkomen en staan zij met concrete maatregelen klaar. Lees hier verder en zie hier de Brief verzonden aan branche- en beroepsorganisaties.


Consultatie in tijden van Corona; juist nu (24 maart 2020, bron VGN)

Als begeleiders vastlopen in de ondersteuning van een cliënt met ernstig probleemgedrag, dan is het belangrijk om er iemand van buiten bij te betrekken. Maar hoe doe je dat in tijdens van corona? CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) past zijn werkwijze aan, maar gaat door. Juist nu! Lees hier verder.


Advies bezoekregeling gehandicaptenzorg (23 maart 2020, bron VGN)

De gehandicaptenzorg kent veel verschillende woon- en verblijfsvormen. Ook de populatie bij de zorgaanbieders is zeer divers en de risicoprofielen van cliënten verschillen enorm. De VGN biedt een afwegingskader aan organisaties om het beleid te formuleren t.a.v. bezoekregelingen en het naar huis gaan. De huidige situatie leidt tot een gezamenlijk standpunt op dit moment dat voor de gehandicaptenzorg (nog) géén generiek tijdelijk verbod op bezoek in wordt gesteld, maar dat we uitgaan van het algemene principe “Nee, tenzij…” Lees hier op de site van de VGN de overwegingen en afwegingen.

Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen Corona (23 maart 2020, bron VGN)

Er is op dit moment een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers. Het is belangrijk dat deze beschermingsmiddelen alleen worden ingezet als dat noodzakelijk is. Daarom heeft het RIVM de richtlijn “Persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis” ontwikkeld. Een vertaling van deze algemene richtlijn voor de gehandicaptenzorg is voorgelegd aan het RIVM. Lees verder

ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN
NPGZ. Overleg en samenwerking van zorgaanbieders voor mensen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.