LVB

Integrale zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking en bijkomende complexe problematiek in de provincie Groningen.

Wat is keten LVB Plus ?
Sinds 2008 hebben de verschillende organisaties in de provincie Groningen, die zich bezig houden met de zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek, zich in de keten LVG verenigd.

De keten is ontstaan vanuit het Platform Gehandicaptenzorg Groningen (PGZG) inmiddels NPGZ geheten. Het doel van de keten is te komen tot een integraal traject van zorg en onderwijs voor kinderen uit de provincie Groningen. Oftewel: continuiteit van onderwijs en zorg op alle levensterreinen en in alle fases van de ontwikkeling.

Doelgroep
Centraal staan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek in de leeftijd van 6 tot 23 jaar én hun gezin of omgeving. De problematiek van deze groep vraagt om continue (nabijheid van) ondersteuning op alle levensgebieden en door alle levensfasen heen. Iedere nieuwe levensfase, waarin steeds nieuwe taken en verantwoordelijkheden op de voorgrond staan, leidt tot nieuwe uitdagingen en een veranderende behoefte aan ondersteuning. 

Inmiddels is het leeftijdscriterium verruimd tot jongvolwassenen met lvb problematiek van rond de 30 jaar. 

Lees meer in de folder en nieuwsbrieven of kijk op http://www.ketenlvbplus.nl/
 
 
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN