Ketenzorgprojecten en/of netwerken

Steeds belangrijker is het om mensen met een beperking op passende ondersteuning, zorg en behandeling te bieden. Samenwerken en afstemming als (keten)partners is daarom van essentieel belang, zeker als de hulpvraag meerdere ondersteuningsgebieden raken. In het belang van de hulpvrager benutten en respecteren organisaties zoveel mogelijk elkaars expertise en deskundigheid. Deelnemers aan netwerken/ketenzorgprojecten zijn niet alleen de NPGZ-partners maar ook betrokken instellingen buiten het platform. De zorg verloopt door onderlinge afspraken en wederzijds vertrouwen soepel en efficient waarbij de keuzevrijheid van de zorgvrager centraal blijft staan. Hij of zij, maar ook de betrokken zorgprofessionals, krijgen sneller betere informatie en advies over bijvoorbeeld de zorgmogelijkheden in de eigen thuissituatie en omgeving, over onderzoek, diagnostiek en over allerlei praktische zaken. 

Hiernaast ziet u de actuele ketenzorgprojecten en/of netwerken die momenteel gelieerd zijn aan het NPGZ. Klik op het project voor meer informatie.
 
 
Klik op een van onderstaande projecten voor meer informatie:
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN