Ambiq

Ambiq ondersteunt mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Vanuit onze expertise hebben we een passend antwoord op elke zorgvraag. Onze behandeling en begeleiding gebeurt altijd individueel, gebaseerd op de vraag van de cliënt. Waar mogelijk werken we ambulant, in een vertrouwde omgeving. Indien nodig zetten we in op kortdurende en intensieve 24-uurs zorg.

De kennis en ervaring van onze professionals stellen ons in staat om zoveel mogelijk preventief zorg te bieden (vroegsignalering). Onze betrokkenheid bij de doelgroep leidt tot steeds nieuwe behandelvormen en -methodes. Ambiq biedt een gevarieerd aanbod aan behandelvormen, voor cliënten van alle leeftijden.

Ambiq staat voor een integrale aanpak volgens het principe: één gezin, één plan. Samen met onze ketenpartners kunnen we zowel preventieve zorg bieden als ook complexe zorgvragen beantwoorden.

Ambiq is toegankelijk en laagdrempelig. We reageren snel op elke zorgvraag en na de eerste aanmelding vindt er een intakegesprek plaats bij de cliënt thuis. We stellen cliënten op hun gemak, accepteren iedereen zoals hij of zij is en bieden de ruimte voor eigen ontwikkeling. De cliënt heeft de regie op weg naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

Het behandelaanbod is ondergebracht in vier zorgprogramma's:
  • diagnostiek
  • opvoeden en opgroeien
  • veiligheid
  • zelfstandigheid.
Ambiq: betrokken, vakkundig en toekomstgericht

voor meer informatie over Ambiq kijk op: www.ambiq.nl
 
Adresgegevens
Ambiq
Orthopedagogisch behandelcentrum voor cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Postadres:
Postbus 820
7550 AV Hengelo

Telefoon: 088 777 6000
Email     : info@ambiq.nl
Website : www.ambiq.nl

Bezoekadres Drenthe/Groningen/Friesland:
De Vos van Steenwijklaan 28
7902 NS Hoogeveen
contactpersoon: Ina Kuipers
E: i.kuipers@ambiq.nl directeur Drenthe/Groningen/Friesland

Bezoekadres Twente:
Sabina Klinkhamerweg 21
7555 SK Hengelo
contactpersoon Twente: Monique ter Pelle
E: m.terpelle@ambiq.nl

Bezoekadres IJsselland:
Kon. Wilhelminalaan 13a
7415 KP Deventer
contactpersoon: Esther Hageman
E: e.hageman@ambiq.nl directeur Salland
 
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN