Humanitas DMH

  • Humanitas DMH is een landelijk werkende organisatie en biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Bij ons werken zo’n 1100 medewerkers en 250 vrijwilligers. Zij verlenen diensten aan ruim 2400 cliënten. We hebben zo’n 40 woonlocaties en 20 steunpunten voor thuisondersteuning.
     
  • De cliënten van Humanitas DMH zijn divers, zo ook het type dienstverlening. Uitgangspunt is steeds dat cliënten medezeggenschap hebben, de regie houden op hun eigen leven en dat zij een volwaardige plek in de samenleving hebben.
     
  • Kijk op www.humanitas-dmh.nl voor meer informatie over onze dienstverlening.
 
Adresgegevens

Humanitas DMH
Servicepunt

De Vos van Steenwijklaan 30-32
7902 NS Hoogeveen

T (0528) 22 58 70
aanmelden.noordoost@humanitas-dmh.nl

ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN