Kentalis

Al meer dan 220 jaar is Kentalis dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren doordat ze doofblind, doof of slechthorend zijn. Of omdat ze communicatieproblemen hebben door een taalontwikkelingsstoornis of autisme met problemen in spraak en taal. Sommige van deze mensen hebben ook nog een verstandelijke beperking of motorische of psychiatrische problemen.

We zijn er voor cliënten en leerlingen, maar we zijn er ook voor hun omgeving. Graag helpen en informeren we ouders en verzorgers, scholen, huisartsen, logopedisten, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en andere zorgorganisaties.

Kentalis heeft hart, oog en oor voor de ander. Onze klanten krijgen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen in de taal en communicatie. Om te zorgen dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Door kennis te ontwikkelen, toe te passen en te delen, verbeteren we continu de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen we in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners. 

www.kentalis.nl
 
Adresgegevens

Koninklijke Kentalis

Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is 

Rijksstraatweg 63, 9752 AC  HAREN
Postbus 55, 9750 AB  HAREN
T 050 - 533 18 00

Aanmelding en Diagnostiek
Hoendiep 1, 9718 TA  GRONINGEN
T 050 - 533 19 31
E aanmeldinggroningen@kentalis.nl

www.kentalis.nl
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN