De Trans

De Trans biedt diensten en zorg aan mensen die, door een verstandelijke beperking of een autistische stoornis, met professionele ondersteuning hun talenten en vaardigheden onder eigen regie kunnen aanwenden. In Drenthe, Groningen en Overijssel ondersteunt De Trans volwassenen en kinderen in de thuissituatie (ambulant), op school, op de werkplek en in verschillende speciale woon- en dienstencentra. Elke vorm van ondersteuning wordt door professionele zorgverleners uitgevoerd. Daarbij maakt De Trans bovendien optimaal gebruik van de beschikbare (sociale) netwerken van de cliënt. De Trans is er namelijk van overtuigd dat het betrekken van voor de cliënt belangrijke personen en instanties, van onmisbaar belang is bij de geboden ondersteuning.

Bij de foto
De cliënten van dagbestedingslocatie Art Terra verbeelden dat belang zeer kunstzinnig in het door hen geproduceerde keramiek. Art Terra is een van de vele locaties voor dagbesteding binnen De Trans.

De Trans is onderdeel van het landelijk opererende zorgconcern Espria. Voor meer informatie zie: www.detrans.nl
 
Adresgegevens
Stichting De Trans
Postbus 8
9450 AA Rolde

t (0592) 24 74 74
e info@detrans.nl
i www.detrans.nl
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN